Δωρεές

Παρακαλούμε ενισχύστε την προσπάθειά μας

Amount:
 EUR

Ψηφιοποιημένοι τόμοι για την Αρχαιότητα και το Μεσαίωνα στην Ανατολική Ευρώπη

Διατίθενται πλέον και σε φηφιοποιημένη μορφή όλοι οι τόμοι των σειρών "Αρχαία Κράτη στην Περιοχή της ΕΣΣΔ" (1976-1990. Από το 1991 κυκλοφορεί υπό τον τίτλο "Αρχαία Κράτη της Ανατολικής Ευρώπης") και "Η Ανατολική Ευρώπη κατά την Αρχαιότητα και το Μεσαίωνα" (1988-2014). Πρόκειται για επιστημονικές μελέτες εξαιρετικού ενδιαφέροντος, που εκδίδονται υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Ιστορίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (και παλαιότερα από το Ινστιτούτο Ιστορίας της ΕΣΣΔ της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ) και καλύπτουν ποικίλα θέματα που αφορούν άμεσα την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (όπως η ιστορία του Βασιλείου του Βοσπόρου, οι Γότθοι της Κριμαίας, ο Χριστιανισμός στο βορειοδυτικό Καύκασο, το χαζαρικό χαγανάτο κ.ά.), καθώς και έμμεσα (η παρουσία Σκανδιναβών Ρως στα εδάφη της σημερινής Ρωσίας και οι επαφές τους με τους Σλάβους, ο παγανισμός των πρώιμων Σλάβων, τα τουρκικά φύλα της κεντρικής Ασίας  κ.ά.). Επιπλέον, μέσω της ιστοσελίδας (που παραθέτουμε παρακάτω), ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση και στους ψηφιοποιημένους πλέον τόμους (εκδόσεις, μεταφράσεις στη ρωσική γλώσσα και επιστημονικές μελέτες) της σειράς υπό τον τίτλο "Αρχαίες Πηγές για την Ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης", που επίσης καλύπτουν πλήθος θεμάτων, όπως οι μαρτυρίες του Οβίδιου και του Πομπώνιου Μέλα για το χώρο της Ανατολικής Ευρώπης, οι λατινικές επιγραφές από τη Χερσόνησο της Κριμαίας, τα βυζαντινά χρονικά του Πατριάρχη Νικηφόρου και του Θεοφάνη Ομολογητή, οι σκανδιναβικές ρουνικές επιγραφές κ.ά. Μολονότι ορισμένες από τις παλαιότερες μελέτες (ιδίως εκείνες της σοβιετικής περιόδου) θεωρούνται πλέον εν μέρει ξεπερασμένες και πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν εδώ πλήθος πληροφοριών και οπωσδήποτε μελέτες αδιαμφισβήτητης αξίας και ιστορικές πηγές, απαραίτητες για κάθε έρευνα σχετική με τη Μαύρη Θάλασσα κατά την Αρχαιότητα και το Μεσαίωνα.

Εξωτερικός σύνδεσμος