Δωρεές

Παρακαλούμε ενισχύστε την προσπάθειά μας

Amount:
 EUR

La mer noire et le levant ancien

 

La mer noire et le levant ancien

 

pantikapaion__tetrachalkion_griffon_1_thumb2_lgw.jpg

H ιστορία της Μαύρης Θάλασσας και του Πόντου "επισκιάζεται" άραγε από την ελληνική παρουσία ; Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ένα θεωρητικό ερώτημα σύμφυτο με όλες τις μελέτες οι οποίες αφορούν την περιοχή κατά την κλασσική αρχαιότητα. Η Anca Dan, μέλος της σχολής Archéologies d'Orient et d'Occident et Science des Textes της Ecole Normale στο Παρίσι, στο άρθρο της "La mer noire et le levant ancien: quelques domaines d'enquete", τοποθετεί την παρουσία ενός αρχαίου λαού, αυτού των Φοινίκων, στο πλαίσιο του "ελληνικού κόσμου" και της ανακάλυψης ελληνικών ευρημάτων στην περιοχή της Μ.Θάλασσας, από απλές επιγραφές, μέχρι αγάλματα, νομίσματα, εμπορευματοκιβώτια, κ.α.

Γνωρίζοντας ότι η επίσκεψη συγκεκριμένων φύλων στην περιοχή δεν μας είναι γνωστή στη βάση ταξιδιωτικών περιγραφών και μύθων, αλλά περισσότερο στον υλικό πολιτισμό και στην ανασκαφή αρχαιολογικών ευρημάτων που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο "προδίδουν" τους φορείς τους και άρα την παρουσία τους στο χώρο, η Anca Dan θέτει το ερώτημα της επίσκεψης των Φοινίκων στην περιοχή. Στο ερώτημα αυτό οι απαντήσεις είναι διφορούμενες. Ενώ, οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή μαρτυρούν φοινικικά, συριακά, και στοιχεία άλλων λαών της ανατολής (levant), η παραδοχή της παρουσίας τους τίθεται υπό αμφισβήτηση, εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός της επικοινωνίας και των εμπορικών συναλλαγών αυτών των φύλων με τον ελληνικό κόσμο, από το Αιγαίο μέχρι και τα ορεινά της σημερινής Ελλάδας, και της μεταφοράς, μέσω των ελληνικών εκστρατευτικών προσπαθειών στην περιοχή της Μ. Θάλασσας. 

Στη βάση αυτής της ανάλυσης, η Anca Dan πραγματοποιεί ένα εξαιρετικό και άφθονο σε βιβλιογραφία, άρθρο, στο περιοδικό Rivista Di Studi Fenici, το οποίο, για όσους γνωρίζουν γαλλικά, μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαρία εισαγωγής στην μελέτη της αρχαίας ιστορίας και της αρχαιολογίας της Μ. Θάλασσας, μιας ανάγνωσης της ιστορίας καθόλου ελληνοκεντρικής, αλλά περισσότερο στο πλαίσιο των "cross-cutting identities", και την κατανόηση της όχι στη βάση του ενός και μοναδικού έθνους, αλλά στην κλίμακα μιας διαφαινόμενης aire culturelle

Το άρθρο μπορίτε να το διαβάσετε και να το κατεβάσετε δωρεάν στο Academia, αλλά και εδώ.